TyskaKontakt / Impressum 

Maria Leverenz
Tolk och Översättare
Tyska –Svenska / Svenska – Tyska

Jag översätter juridiska, tekniska, medicinska och ekonomiska texter från svenska till tyska och tyska till svenska. Dessutom utför jag tolkuppdrag till både tyska och svenska.

År 2000 har jag svurit tolkeden vid landstinget i Hamburg och jobbar där som översättare och tolk. Jag har vuxit upp tvåspråkigt och har MA från Universiteten i Hamburg och Göteborg. Mina modersmål är både svenska och tyska som jag behärskar idiomatiska, flytande och accentfria.

Huvudsakligen översätter jag tekniska och säljande texter för företagskunder - t.ex. tekniska manualer, produktbroschyrer, pressreleaser, websidor, medicinska texter - samt ekonomiska och juridiska handlingar - t ex årsredovisningar, affärsbrev och avtal.

För översättningar använder jag mig av Trados 9, Office, Macromedia och Adobe programmen, som jag hanterar utan problem. Självklart levererar jag mina översättningar pålitligt i avtalad tid och felfria.


Leverenz